123 massage og zone til mig


123zone.dk

Hvad er zoneterapi?

Hvad er fys. massage?

Behandleren...

Behandlingen...

Behandlingsstedet...

Bestilling og priser...
Hvad er RAB?

1. juni 2004 trådte en ny lov i kraft, hvorved det blev muligt for alternative behandlere at benytte betegnelsen Registreret Alternativ Behandler (RAB). RAB-registreringen hører under Sundhedsstyrelsen og udstedes af brancheorganisationer, der er bemyndigede til at udstede sådanne registreringer. I mit tilfælde er det Foreningen af Danske Zoneterapeuter (FDZ).

Benytter du en RAB-registreret alternativ behandler har du garanti for
- en solid grunduddannelse hos behandleren
- at behandleren løbende videreuddanner sig efter fastsatte retningslinier
- gode klinikforhold (toilet, adgangsforhold, renlighed m.v.)
- god etik (tavshedspligt, seriøs behandling)
- at behandleren løbende holder sig uddannet i førstehjælp og hjertemassage
- journalføring og registrering af journal hos Datatilsynet

     Registreret Alternativ Behandler