123 zone til mig


123zone.dk

Hvad er zoneterapi?

Hvad er fys. massage?

Behandleren...

Behandlingen...

Behandlingsstedet...

Bestilling og priser...Hvad er zoneterapi?

Zoneterapi eller reflekszoneterapi er en ældgammel kinesisk behandlingsform, som kan føres flere tusinde år tilbage i tiden. Teorien går i korthed ud på, at der fra fosterstadiet "trækkes" forbindelser fra kroppens indre ud til forskellige steder på kroppen (reflekszoner). Disse reflekszoner kan påvirkes på huden på udvalgte steder på kroppen, koncentreret i øret, hænderne og fødderne. En trykpåvirkning af disse reflekszoner svarer til at tage det tilhørende organ ud af kroppen og massere det. Man har påvist øget blodtilførsel i og omkring et organ efter massage af reflekszonepunktet.

Når man ofte vælger at give reflekszoneterapi på fødderne, skyldes det, at man her har de fleste punkter samlet på en tilstrækkelig stor overflade, som er let at komme til. Samtidig har man god øjenkontakt med patienten, som kan ligge på en briks eller sidde i en god stol. På fødderne kan man forestille sig et spejl af hovedet og kropshulen, idet reflekszonerne til organer, nerve- og lymfebaner o.l. er placeret nogenlunde samme sted på fødderne billedligt set. Der findes imidlertid reflekszoner flere steder på kroppen (hænder, ører m.m.), hvilke også kan benyttes.

(fra Hanne Marquardt: "Reflekszonearbejde på foden")