123 zoneterapi med tilskud fra "danmark"


123zone.dk

Hvad er zoneterapi?

Hvad er fys. massage?

Behandleren...

Behandlingen...

Behandlingsstedet...

Tilskud fra "danmark"

Tidbestilling og priser 

Mulighed for tilskud fra sygeforsikringen ”danmark” til zoneterapi

Den 12. november 2008 kom den glædelige meddelelse, som vi havde ventet på i lang tid. Sygeforsikringen ”danmark” har nu officielt tilkendegivet, at der fra 1. januar 2009 er mulighed for at modtage tilskud til zoneterapi under følgende forudsætninger:

  • Behandleren skal være Registreret Alternativ Behandler (RAB) indenfor zoneterapi

  • Klienten skal selvfølgelig være medlem af sygeforsikringen ”danmark”

  • Der skal foreligge en lægelig diagnose indenfor de sidste 12 måneder (ikke en lægelig henvisning, men noget der kan behandles for)

  • Der gives kun tilskud til zoneterapi-delen af behandlingen og tilskuddet udgør 30% af beløbet – dog max. 715 kr i tilskud pr. år og max 75 kr. pr. behandling (dog max. 115 kr. for 1. gangsbehandling).

  • klienten underskriver en "samtykkeerklæring", hvoraf det fremgår, at "klienten er medlem af sygeforsikringen "danmark" og at der indenfor de sidste 12 måneder er stillet en lægelig diagnose, som der søges behandling med zoneterapi for".

  • Efter endt behandling indrapporterer zoneterapeuten elektronisk til sygesikringen ”danmark”, der udbetaler tilskuddet til sygeforsikringens medlem.

Jeg synes, at det er meget glædeligt, at ”danmark” endelig har besluttet at give tilskud til en såkaldt ”alternativ behandlingsform” som zoneterapi. Det er godt for medlemmerne, at de kan få et tilskud til behandling, men for os behandlere er det en stor anerkendelse af vores fag. Det er noget der varmer og giver endorfiner.